Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Doe mee aan onderzoek

Pijnherkenning bij paarden met artrose

Heeft u een paard waarbij artrose is gediagnosticeerd door uw dierenarts door middel van lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto? Dan kunt u mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek naar pijnherkenning bij paarden met artrose.

Dierenarts-onderzoekers van het Universitair Dierenziekenhuis ontwikkelen momenteel de Equine Brief Pain Inventory in samenwerking met onderzoekers van de University of Edinburgh. Deze gevalideerde vragenlijst is gericht op het herkennen van pijn bij paarden.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar eigenaren of verzorgers van een paard met artrose aan een of meerdere benen om de vragenlijst met 15 vragen te valideren. Op basis van het onderzoek kunnen we vaststellen of de vragenlijst betrouwbare informatie oplevert. De vragen gaan over houding, gezichtsuitdrukkingen, beweging en gedrag van het paard. Wilt u deelnemen? Laat dan hier uw contactgegevens achter.

Het onderzoek

Het onderzoek zal in totaal ongeveer een uur in beslag nemen. Deelname aan het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 1 online intakegesprek;
  • 2 keer invullen van de vragenlijst Equine Brief Pain Inventory;
  • 1 online gesprek om feedback te geven op de vragenlijst.

Engelse taalvaardigheid

De Equine Brief Pain Inventory is opgesteld het Engels. Daarom zijn we op zoek naar deelnemers met een goede Engelse taalvaardigheid (B1/B2 CEFR). Het is van belang dat u in staat bent om actief deel te nemen aan een gesprek over de gezondheid en het gedrag van uw paard met een Engelstalige onderzoeker. Tijdens het online intakegesprek zal de onderzoeker een inschatting maken van uw taalvaardigheid.

Chronische pijn

Artrose is een belangrijke oorzaak van chronische pijn bij paarden, maar wordt vaak niet herkend en daardoor ook niet behandeld. Vaak denkt men dat artrose alleen voorkomt bij oudere paarden, maar de aandoening komt ook voor bij jongere paarden. Artrose kan pijnlijk zijn en de (sport)carrière van een paard ernstig beperken. Daarnaast kan artrose de band tussen paard en eigenaar beïnvloeden als het paard door zijn conditie niet of minder intensief bereden kan worden.

Om pijn effectief te kunnen behandelen, hebben eigenaren en dierenartsen een manier nodig om de hoeveelheid pijn te herkennen en te kwantificeren. Uit eerder onderzoek onder paardeneigenaren in het Verenigd Koninkrijk blijkt echter dat eigenaren slechts in beperkte mate in staat zijn om pijn en ziekte in hun paarden te herkennen.