Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Opname in het dierenziekenhuis

Opname van uw dier

Een opname van uw dier in één van onze specialistische klinieken komt voor als er sprake is van (aanvullend) onderzoek en/of een behandeling of operatie. Zowel in de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren als in de Universiteitskliniek voor Paarden is het mogelijk uw dier te bezoeken.

Uw hond of kat bezoeken

Wordt uw huisdier voor onderzoek en/of een behandeling opgenomen in de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren? Dan bepaalt de aandoening en de lichamelijke toestand van uw huisdier op welke verpleegafdeling uw dier terecht komt. Er zijn vier verpleegafdelingen: Chirurgische Verpleegafdeling, Interne Verpleegafdeling, Zorg Plusafdeling en de Intensieve Zorgafdeling.

In de opnamefolder vindt u uitgebreide informatie over onze werkwijze, de bezoekmogelijkheden en het contact met de kliniek.

Elke verpleegafdeling heeft eigen afspraken over het contact met u, zowel tijdens als buiten kantooruren. Helaas is het voor u niet altijd mogelijk om uw huisdier te bezoeken op het tijdstip waarop u dat zou willen. Maar in goed overleg met de dierverpleger of behandelend dierenarts is een bezoek aan uw huisdier altijd mogelijk.

We houden u op de hoogte

Wij begrijpen dat het belangrijk voor u is om te weten hoe met uw huisdier gaat. Daarom proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de behandeling en alles wat daarbij komt kijken. Treden er overdag, ‘s avonds of ‘s nachts ernstige medische complicaties op, dan wordt door de dienstdoende dierenarts zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Kijk live mee op de Intensieve Zorgafdeling

Is uw hond of kat ernstig ziek en is het daarom opgenomen op de Intensieve Zorgafdeling? Dan kunt u uw huisdier zien wanneer u dat uitkomt via TelePet. Met een beveiligde internettoegang kunt u 24/7 live camerabeelden zien van uw huisdier.

24-uurs zorg

Als uw dier voor aanvullend onderzoek of behandeling/operatie langer op de Universiteitskliniek voor paarden (UKP) moet blijven, wordt uw dier opgenomen in één van de stallen van de verpleegafdelingen.

De verzorging, verpleging, bewaking en behandeling van onze patiënten is in handen van de staldierenartsen, dierverplegers en coassistenten. Zij werken onder leiding van de dierenartsspecialisten. Op de UKP zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar dierverplegers aanwezig. In het leveren van deze 24-uurs zorg is de UKP uniek in Nederland.   

Intensive Care

Voor ernstig zieke patiënten met een behoefte aan continue zorg, verpleging, bewaking en behandeling is er naast de reguliere verpleegafdeling ook een ‘intensive care afdeling’. Wanneer het gedurende het verblijf van uw paard in onze kliniek noodzakelijk is om uw paard op te nemen op de Intensive Care, dan zullen wij u daarvan altijd direct op de hoogte brengen. Wij informeren u dan ook over de gezondheidssituatie van uw paard en over de kosten van de IC-opname.

Uw paard, pony of ezel bezoeken

Per paard, pony of ezel worden per dag maximaal twee bezoekers toegelaten. U kunt uw paard tijdens het verblijf in de kliniek bezoeken, op werkdagen en in het weekend van 15:00 tot 16:00.

Bezoek aan IC-patiënten vindt uitsluitend plaats in overleg met de behandelend dierenarts.

Patiënten in de isolatiestal en bij de afdeling Voortplanting kunt u niet bezoeken, tenzij in levensgevaar en dan uitsluitend in overleg met de behandelende dierenarts.

Om privacy-, hygiëne- en veiligheidsredenen, mag u alleen uw eigen paard bezoeken. Ook is het niet toegestaan om uw paard uit de box te halen.

Treden er overdag, ‘s avonds of ‘s nachts ernstige medische complicaties op, dan wordt door de dienstdoende dierenarts zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Contact

Heeft u vragen over uw dier tijdens de opname, dan kunt u contact opnemen.