Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Spoedgevallen overige dieren

Let op! Vogelgriep en vervoersverbod in midden Nederland. Heeft u vogels thuis, lees dan eerst deze informatie, ook als u met een ander dier wil komen.

24 uur per dag

U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing van uw dierenarts, 24 uur per dag terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren via 030 – 253 9411.

N.B. De avond- en weekendspoeddiensten worden verzorgd in samenwerking met de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland.

Eerste hulp

Voor de eerste hulp kan het voor uw dier van levensbelang zijn dat u eerst naar uw lokale/eigen dierenarts gaat. Deze kan dan proberen om de meeste spoedeisende hulp te verlenen, voordat u naar de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren komt.

  1. U neemt contact op met uw eigen dierenarts. Deze biedt u dicht bij huis de eerste hulp en beoordeelt of verwijzing noodzakelijk is.
  2. Indien noodzakelijk, verwijst uw dierenarts u rechtstreeks door naar de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.
  3. Uw dierenarts neemt contact op met de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en maakt voor u de afspraak. Uw dierenarts vertelt u wat is afgesproken en geeft u uw verwijsbrief mee.
  4. U komt direct of op het afgesproken moment met uw dier naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.
  5. Bij binnenkomst meldt u zich met spoed bij de patiëntenadministratie, waarna u direct verder wordt geholpen.

Voor boerderijdieren, oftewel landbouwhuisdieren, neemt u contact op met:

Dit geldt ook voor hobbymatig gehouden vee.

Met exotische dieren kunt u rechtstreeks, zonder verwijzing van uw dierenarts, 24 uur per dag terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren via 030 – 253 9411.

N.B. De avond- en weekendspoeddiensten worden verzorgd in samenwerking met de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland.

Eerste hulp exotische dieren

Voor de eerste hulp kan het van levensbelang voor uw dier zijn dat u eerst naar uw lokale/eigen dierenarts gaat; deze kan dan proberen om de meeste spoedeisende hulp te verlenen, voordat u naar de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren komt.

  1. U neemt contact op met uw eigen dierenarts. Deze biedt u dicht bij huis de eerste hulp en beoordeelt of verwijzing noodzakelijk is.
  2. Indien noodzakelijk, verwijst uw dierenarts u rechtstreeks door naar de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.
  3. Uw dierenarts neemt contact op met de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en maakt voor u de afspraak. Uw dierenarts vertelt u wat is afgesproken en geeft u uw verwijsbrief mee.
  4. U komt direct of op het afgesproken moment met uw dier naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.
  5. Bij binnenkomst meldt u zich met spoed bij de patiëntenadministratie, waarna u direct verder wordt geholpen.