Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

De dag van het bezoek met uw huisdier

Belangrijke papieren

Als u met uw hond of kat komt, moet u het volgende meenemen:

  • de verwijsbrief van uw dierenarts
  • een kopie van de stamboom, indien in bezit
  • het dierenpaspoort, indien in bezit
  • het inentingenboekje
  • uw geldige legitimatiebewijs

Nuchter

Voor een onderzoek of operatie moet uw dier nuchter zijn. Dit houdt in dat uw dier op de avond vóór uw afspraak tot 22.00 uur mag eten (tenzij u andere instructies hebt ontvangen van ons). Na 22.00 uur mag het alleen nog water drinken.

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart door ons te laten scannen).

Vervolgens kunt u zich melden bij de balie direct links na de ingang. Bij de balie schrijven wij uw huisdier in. Vervolgens kunt u na het inschrijven met uw dier plaatsnemen in de wachtkamer.

Onderzoek

In de wachtkamer wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door een van de coassistenten (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding). Samen met uw dier gaat u dan naar een van de polikliniekkamers.

Wij onderzoeken uw dier op basis van uw informatie, de informatie van uw eigen dierenarts en/of uit gegevens uit een eerder bezoek. Niet alleen is het belangrijk om vast te stellen of uw dier kanker heeft, maar ook welke vorm van kanker. Ook is het van belang om de uitgebreidheid ervan vast te stellen en of er eventueel uitzaaiingen zijn of andere lichaamsfuncties aangetast zijn. Daarom voeren we bij de patiënt een uitgebreid onderzoek uit. Om er achter te komen of er sprake is van kanker nemen we meestal een naaldbiopt (hierbij worden met een naald enkele cellen voor celonderzoek genomen. In sommige gevallen is een chirurgisch biopt nodig. Hierbij worden in plaats van cellen, kleine stukjes weefsel weggenomen. Tevens wordt het kankertype hierbij vastgesteld.

Uitgebreid beeldvormend onderzoek kan nodig zijn om de uitbreiding van de kanker vast te stellen en de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen (metastasen). U kunt bij dit soort onderzoek denken aan een echo, scan of röntgenopname. Beeldvormend onderzoek vindt plaats bij de afdeling Diagnostische Beeldvorming.

We streven er naar om zoveel mogelijk onderzoek in één consultbezoek  te laten plaatsvinden, waarbij diverse specialisten zullen samenwerken. In alle gevallen geldt dat wij eerst met u overleggen.

Samenwerking

Bij de behandeling van tumoren is samenwerking met andere afdelingen essentieel. In een zgn. multidisciplinair overleg bespreken we onze patiënten. Specialisten en onderzoekers van alle betrokken afdelingen aangaande kanker denken mee over de benodigde onderzoeken, behandelingen en de mogelijke uitkomst (prognose) van een behandeling.
Het overleg vindt wekelijks plaats. Het kan dus voorkomen dat u op een behandeladvies moet wachten tot dit overleg is geweest.

Bij een operatie

Soms blijkt na het onderzoek dat er een operatie nodig is. Voor een goede voorbereiding kan het noodzakelijk zijn dat u uw hond of kat de dag voor de operatie al komt brengen. Vanzelfsprekend zullen wij dit ruim op tijd met u bespreken.

Verpleging

Als uw dier bij ons geopereerd is, hangt het van de specifieke gezondheidssituatie af of uw dier meteen met u mee naar huis kan. Wanneer dit niet mogelijk is verzorgen wij uw dier in één van onze verpleegafdelingen.

Begeleiden van uw dier

In verband met de hygiëneregels is het niet mogelijk om bij een operatie van uw dier aanwezig te zijn. U mag er wel bij zijn als uw dier onder narcose wordt gebracht. In verband met de rust, die belangrijk is voor de narcose, kunnen wij niet iedereen toelaten. Eén van de eigenaren mag bij het dier blijven totdat het slaapt en de daadwerkelijke behandeling of operatie begint.

Het is niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het maken van scans en foto’s. Het is namelijk erg belangrijk dat we duidelijke beelden maken en dat gaat het beste als uw dier zo rustig mogelijk is. Als uw dier door uw aanwezigheid wordt afgeleid of naar u toe probeert te komen kunnen wij geen goede beelden maken en mogelijk niet tot de juiste diagnose komen.

Lees meer over narcose en diagnostische beeldvorming.

Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Daarom kunnen wij u vooraf alleen een globale kostenschatting geven. Deze kostenschatting is altijd een indicatie. Gedurende de onderzoeken/behandeling moet dit mogelijk bijgesteld worden. Hierover houden we u tijdens het behandelingstraject op de hoogte.

Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult of bij het ophalen van uw huisdier na een opname, onderzoek of operatie. U kunt bij ons betalen via pinpas. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Medicijnen worden apart doorberekend en worden betaald aan de kassa van de Apotheek. Voor meer informatie over de kosten van medicijnen kunt u terecht bij de Apotheek.

Medische hulpmiddelen

Mocht het nodig zijn om medische hulpmiddelen aan te schaffen (bijvoorbeeld speciale T-shirts voor na een operatie of pootbescherming), dan kunt u hiervoor terecht bij de Patiëntenadministratie.

Na het bezoek

Nazorg

In sommige gevallen duurt het enkele dagen voor de uitslag van een onderzoek bekend is. Deze wordt dan telefonisch met u en/of uw dierenarts besproken. Het kan ook voorkomen dat een tweede afspraak nodig is voor meer onderzoek of een aanvullende behandeling.

Als u al eens met uw huisdier op het UU Kankercentrum voor Dieren bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, neem dan direct contact op met uw eigen dierenarts. Is er sprake van een spoedeisende situatie, dan kan uw dierenarts 24 uur per dag contact met ons opnemen. Lees meer over spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur

Als u na thuiskomst nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Meestal krijgt u aan het einde van uw bezoek het specifieke telefoonnummer mee dat u kunt bellen.

Klantenservice

Wij proberen u en uw huisdier zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

UU Kankercentrum voor Dieren/Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
T.a.v. Klantenservice
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
E-mail: klantenserviceUKG@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: receptieUKG@uu.nl.

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.