Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Chronische nierziekte

Acuut of sluimerend

Bij chronische nierziekte is de nier al langere tijd ziek. Soms kan chronische nierziekte ontstaan uit acute nierziekte. Soms heeft chronische nierziekte een meer sluimerend verloop en merkt u pas later iets aan uw dier. 

Verschijnselen

Dieren met chronische nierziekte hebben een combinatie van de volgende symptomen:

 • verminderd uithoudingsvermogen
 • slechte vacht
 • slechte adem
 • sloomheid
 • braken
 • slecht eten
 • veel drinken en plassen
 • vermageren
 • vocht in de buik
 • oedeem

Omdat de nieren een behoorlijke overcapaciteit hebben, komen de verschijnselen pas op als de nieren al flink zijn aangetast.

Hieronder zijn vier belangrijke oorzaken van chronische nierziekte beschreven.

Infectie

Van bepaalde infecties is bekend dat zij chronische nierziekte kunnen veroorzaken. Een aantal van deze infecties, zoals Leishmania, komt voornamelijk voor in het mediterrane gebied.

Hoge bloeddruk

Bij hoge bloeddruk staat continu een hoop spanning op de filterende bloedvaatjes in de nier. Tijdelijke hoge druk gaat vaak nog goed, maar als dit erg lang duurt kunnen de vaatjes beschadigen en gaat de filterende werking van de nier achteruit.

Opkruipende urineweginfectie

Soms kan een bacterie bij een blaasontsteking doorslaan naar het nierbekken en daar een ontsteking geven. Als deze ontsteking niet goed wordt aangepakt kan chronische nierziekte ontstaan.

Aangeboren afwijkingen

Bij sommige rassen kunnen aangeboren afwijkingen in de nieren voorkomen. Een voorbeeld daarvan is PKD bij de Perzische kat. Bij PKD worden cystes (holtes) gevormd in de nieren, waardoor het gezonde weefsel in de verdrukking komt.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van:

 • een lichamelijk onderzoek
 • (herhaaldelijk) bloed- en urineonderzoek
 • een echo

Nierbiopt

Als op de echo blijkt dat de nieren nog niet heel ernstig beschadigd zijn kan een nierbiopt genomen worden. Voor het nemen van een nierbiopt wordt het dier in slaap gebracht. Daarom wordt vaak een aparte afspraak gemaakt wanneer bij uw dier een nierbiopt wordt genomen.

Prognose

De prognose is helemaal afhankelijk van de mate waarin de nieren beschadigd zijn. Soms kunnen de nieren nog goed herstellen, maar vaak is de hoeveelheid gezond weefsel zo ver afgenomen dat herstel vrijwel onmogelijk is. De therapie bestaat dan uit symptoombestrijding. Uw behandelend dierenarts kan, na diagnose, de mogelijkheden met u doorspreken.

Behandeling

De behandeling is soms niet genezend, maar vooral ondersteunend. Of dat bij uw dier het geval is kan na diagnose besproken worden met de behandelende dierenarts.

De behandeling van chronische nierziekte bestaat uit vier stappen:

 1. herstellen vocht- en zoutbalans
 2. aanpassen voeding. Soms eten huisdieren met nierproblemen slecht, bijvoorbeeld omdat ze misselijk zijn. In dat geval is het eerste belang dat het dier überhaupt gaat eten. Later kan dan een aangepast nierdieet voorgeschreven worden.
 3. behandeling van de onderliggende oorzaak
 4. symptoombestrijding

U kunt voor behandeling van een nierziekte terecht bij de polikliniek Nefrologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Voordelen van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren

Voor het behandelen van chronische nierziekte kan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren u een aantal voordelen bieden:

 • Een groot aantal specialisten onder één dak; de behandelend dierenarts kan direct in overleg met de radioloog of, in het geval van een nierbiopt, de anesthesioloog en patholoog.
 • Nierbiopten worden in de meeste praktijken beoordeeld op lichtmiscroscopie. Binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren is het ook mogelijk om het weefsel met twee meer geavanceerde technieken (immunofluorescentie en elektronenmiscroscopie) te bestuderen. Daarmee wordt elke mogelijkheid van het biopt benut.

Overweging: als uw dier overlijdt

Bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren krijgen we regelmatig dieren binnen met acute nierziekte waarbij niet geheel duidelijk is wat de achterliggende oorzaak is. Dan kan het nuttig zijn om, in het geval dat uw huisdier overlijdt, pathologisch onderzoek uit te voeren. Mocht dat bij uw huisdier het geval zijn, kan uw nefroloog u vragen hierover na te denken. We begrijpen dat een dergelijke beslissing niet gemakkelijk is om te nemen. Vaak zullen we hiervoor dan ook vooraf al een afspraak met u maken, zodat u zich hier na het overlijden van uw dier niet meer over hoeft te buigen.