Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Hoornvliesbeschadigingen

Hoornvliesbeschadigingen (of corneabeschadigingen) kunnen in allerlei soorten en in meer of mindere mate voorkomen. Van een oppervlakkige beschadiging tot een diepe beschadiging met daarbij een milde infectie of een zeer ernstige infectie. De therapie en de duur hiervan hangt daarom ook af van de ernst. Hetzelfde geldt voor de prognose.

Een hoornvliesbeschadiging is een onderdeel van hoornvliesaandoeningen.

Het hoornvlies is het doorzichtige, voorste gedeelte van het oog. Beschadigingen aan het hoornvlies kunnen oppervlakkig of diep zijn. Paarden met een hoornvliesbeschadiging zijn vaak traumapatiënten: zij hebben door invloed van buitenaf schade opgelopen aan het hoornvlies.

Hoornvliesbeschading met zeer ernstige infectie (melting ulcer) bij het paard
Hoornvliesbeschading met zeer ernstige infectie (melting ulcer) bij het paard

Verschijnselen bij hoornvliesbeschadigingen

De verschijnselen zijn knijpen, tranen en een blauwe waas over het oog.

Diagnose

Hoornvliesbeschadigingen kunnen in allerlei soorten en in meer of mindere mate voorkomen. Van een oppervlakkige beschadiging tot een diepe beschadiging met daarbij een milde infectie of een zeer ernstige infectie. De therapie en de duur hiervan, hangt daarom ook af van de ernst. Hetzelfde geldt voor de prognose.

De oorzaak van de infectie bij een diepe corneabeschadiging is meestal een bacterie of een schimmel. Daarom nemen we aanvullende monsters af bij dergelijke patiënten, zodat we weten om welke schimmel of bacterie het gaat.

Behandeling hoornvliesbeschadigingen

De therapie bestaat vaak eerst uit medicamenteus behandelen, dit is doorgaans antibiotica oogzalf en/of antischimmel oogzalf.  Afhankelijk van de ernst kunt u dit zelf thuis doen, of we nemen het paard op voor behandeling in de kliniek. Als medicamenteus behandelen onvoldoende werkt, zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk, zoals:

  • Debridement: het defect wordt opgefrist met een klein instrument. Dit kan bij het staande paard met sedatie en lokale verdoving.
  • Cross linking: deze techniek wordt sinds kort ingezet bij infectie of beschadigingen van het hoornvlies. Ook dit is een staande ingreep met sedatie en lokale verdoving. Er wordt met druppels en UV licht gewerkt.
  • Conjunctivaal flap: is een chirurgie onder algehele narcose. Bij deze techniek wordt een stuk conjunctiva (oogslijmvlies) over het aangedane stuk van het hoornvlies heen gehecht. Ook daarna moet het paard nog intensief behandeld worden met oogmedicatie.

Bovenstaande informatie is enigzins algemeen en beknopt omdat de diagnose, therapie en prognose per patiënt verschillen. Aanvullende informatie krijgt u van ons of vraagt u hier gerust naar tijdens het consult.

Aanvullende informatie

De Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) is één van de specialistische klinieken van het Universitair Dierenziekenhuis en levert diergeneeskundige zorg op topniveau.

Indien nodig krijgen paarden dag en nacht oogmedicatie. Als het druppelen te pijnlijk is, dan kunnen we eventueel oogmedicatie toedienen via een oogspoelsysteem. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van oogkappen (Equivizers) om de ogen te beschermen.

Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.