Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Maanblindheid

Maanblindheid is een ontsteking van de iris en de diepere delen van het oog. Maanblindheid wordt ook vaak uveitis, recidiverende uveitis of Equine Recidiverende uveitis (ERU) genoemd. De ziekte komt voor bij alle paardenrassen. De gevolgen van maanblindheid kunnen ernstig zijn:

  • cataract (‘staar’)
  • vastgroeien van de pupil aan de lens
  • het netvlies kan loslaten
  • het oog kan verschrompelen
  • toenemend verlies van gezichtsvermogen: uiteindelijk wordt het oog blind.

De ziekte kan één oog of beide ogen treffen.

Wat zijn de verschijnselen?

Maanblindheid is pijnlijk, het paard knijpt daardoor met het oog, zoals op de foto hieronder. De pupil is klein en het oog vertoont een blauwe waas. Bij de Appaloosa komt een vorm voor die niet pijnlijk is en waarbij het paard niet met het oog knijpt (sluipende uveitis).

maanblindheid

Oorzaken

Maanblindheid is een immuun-gemedieerde aandoening, dat wil zeggen dat de ziekte te maken heeft met een verstoorde afweerreactie van het lichaam. De oorzaak van die verstoorde afweerreactie is niet bekend.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Eerst wordt nauwkeurig onderzocht hoe het oog eruit ziet. Bij maanblindheid is de oogdruk vaak te laag, maar soms juist te hoog, dus we zullen ook een oogdrukmeting uitvoeren. Achter in het oog treedt bij maanblindheid vaak een ontsteking op. Een echo moet uitwijzen of dat inderdaad zo is.

Behandeling van maanblindheid
Maanblindheid kan op diverse manieren behandeld worden. Niet alle paarden kunnen met al deze methoden geholpen worden. De therapie wordt daarom nauwkeurig gekozen, afhankelijk van de ernst van de situatie:

• ontstekingsremmers in de vorm van druppels of zalf, aan te brengen op het oog, om de twee uur
• oogdruppels om de pupil wijder te maken, eveneens om de twee uur
• ontstekingsremmers en/of pijnstillers via de mond
• een cyclosporine-implantaat: een klein schijfje dat, geplaatst onder het oogwit, gedurende lange tijd de ongewenste afweerreactie remt. Hiervoor is een kleine operatieve ingreep nodig. Werking treedt op na 30 tot 45 dagen. Bij 50% van de patiënten blijven aanvallen van maanblindheid twee jaar of langer uit. Bij 30% zorgt het implantaat voor minder aanvallen.
• vitrectomie: een nieuwe behandelmethode waarbij het glasachtig lichaam (een onderdeel van het oog) leeggezogen wordt en gelijktijdig gevuld met een steriele vloeistof. Het lichaam maakt vervolgens zelf nieuwe vloeistof aan (een gel-achtige substantie die voor het grootste deel uit water bestaat). Het slagingspercentage bij vitrectomie is 80%.
• verwijdering van het oog. Daarmee verdwijnt ook de pijn. Bij paarden die al blind zijn geworden aan het betreffende oog is dit vaak de beste remedie.

Als alleen met medicijnen wordt behandeld is de kans dat de ziekte terugkeert echter vrij groot. In sommige gevallen is het daarom de moeite waard om te proberen met een operatie volledige genezing te bereiken.

Voor behandeling van maanblindheid kunt u terecht bij de afdeling Heelkunde van de Universiteitskliniek voor Paarden.

Is na de behandeling nog onderzoek nodig?

Na behandeling is het belangrijk om de eerste twee jaar goed op te letten of er geen verschijnselen van maanblindheid zijn, aan het behandelde oog of het andere oog.

Risico’s

Aan sommige behandelmethoden zijn risico’s verbonden. Het langdurig toedienen van oogdruppels of zalf kan het hoornvlies verzwakken. Vitrectomie is niet mogelijk als het netvlies los zit of los dreigt te raken.

Waarom de Universiteitskliniek voor Paarden?

Bij de UKP bent u verzekerd van een hoog kennisniveau en veel ervaring met de behandeling van maanblindheid. Het is erg belangrijk dat bij maanblindheid de juiste therapie wordt toegepast, omdat anders het getroffen oog verloren gaat. Voor alle behandelmethoden kunt u bij de Universiteitskliniek voor Paardenn terecht.

Omdat de Universiteitskliniek voor Paarden een onderdeel is van een academisch dierenziekenhuis, vindt u daar alle mogelijkheden en specialismen onder één dak, zoals operatiekamers en apparatuur voor oogdrukmeting en echografie. Voor een optimale hygiëne in de operatiekamers beschikt de UKP als enige paardenkliniek in Nederland over een zgn. laminaire flowinstallatie (een geavanceerd type luchtbehandelingsinstallatie). Uniek voor Nederland is ook de 24-uursbehandeling waarbij paarden continu, 7 dagen per week, onder toezicht staan en behandeld worden. Bij een langdurige intensieve behandeling brengen we een spoelsysteem aan, gemakkelijk te plaatsen bij het staande paard. Hierbij leidt een slangetje van het ooglid naar de manen. Via het slangetje kan vloeistof worden toegediend voor het spoelen van het oog.