Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Actueel

Onbewust urineverlies (passieve incontinentie)

Wanneer een dier druppeltjes urine verliest, bijvoorbeeld bij hoesten, blaffen, slapen of zelfs de hele dag door, spreken we van passieve incontinentie. Soms is het urineverlies zelfs zichtbaar en kan een natte plek in de mand of op een dekentje gevonden worden. Hoeveel urine het dier verliest kan per dag verschillen.

Er zijn vier mogelijke oorzaken van onbewust urineverlies:
1. De blaas of urinewegen sluiten slecht op elkaar aan. Dit is vaak aangeboren.
2. De blaas wordt ergens door geprikkeld. Bijvoorbeeld door: een tumor, blaassteen of ontsteking.
3. De sluitspier van de blaas werkt niet goed. Dit kan aangeboren zijn maar kan ook later ontstaan. Bijvoorbeeld na castratie of sterilisatie.
4. De blaas is verlamd. Dit kan gebeuren door een aanrijding of wanneer de blaas een tijdje overvol is geweest.

Verschillende behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor onbewust urineverlies. Welke behandeling gekozen wordt hangt af van de oorzaak. Soms is behandeling niet mogelijk zoals bij sommige kwaadaardige tumoren. Dan wordt vaak gekozen voor ondersteunende behandeling.

U kunt voor behandeling van onbewust urineverlies terecht bij de polikliniek Urologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

De belangrijkste behandelingen van incontinentie zijn:

  • behandeling met medicijnen
  • behandeling via een kijkoperatie
  • behandeling via een operatie

Behandeling met medicijnen

Bij behandeling met medicijnen krijgt u, na vaststelling van het probleem, een kuur voor uw huisdier mee naar huis.

Aandoeningen die met medicijnen behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld blaasontsteking, blaasverlamming en een slecht werkende sluitspier van de blaas.

Behandeling via een kijkoperatie

Bij een slecht werkende sluitspier kan via een kijkoperatie de urinebuis worden vernauwd. Dit gebeurt door onder het slijmvlies een opvulmiddel (Bulkamid) in te spuiten. De sluitspier hoeft dan minder hard te werken om de urinebuis af te sluiten, waarmee in veel gevallen het urineverlies kan worden verminderd. Bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren hebben we veel ervaring met deze speciale kijkoperatie.

Behandeling via een operatie

Blaasstenen, tumoren en verkeerd aangelegde urineleiders kunnen behandeld worden met een operatie. Bij deze operatie wordt de oorzaak (steen, tumor) verwijderd of juist weer aangesloten (verkeerd aangelegde urineleider).

Hoewel tijdens een operatie de oorzaak aangepakt kan worden, blijft controle soms nodig. Tumoren kunnen bijvoorbeeld terug groeien en blaasstenen kunnen opnieuw ontstaan. Voor dieren met blaasstenen kan een aangepast dieet nodig zijn.

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft veel ervaring met het goed aansluiten van verkeerd aangelegde urineleiders. Deze lastige operatie, die vaak met een loep wordt gedaan, wordt hier vaak uitgevoerd.

Erfelijkheidsonderzoek

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar erfelijke oorzaken van verkeerd aangelegde urineleiders. U kunt contact opnemen met de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren voor meer informatie.