Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Verstopping urinebuis (urinewegobstructie)

Spoedgeval!

Bij een urinewegobstructie is de urinebuis verstopt. De blaas raakt dan overvol en kan scheuren of verlamd raken. Een urinewegobstructie is dan ook altijd een spoedgeval! U zult een verstopping opmerken, doordat uw dier vaak de plashouding zal aannemen en dat er geen urine af kan komen.

Mannelijke dieren

Een urinewegobstructie komt voornamelijk voor bij mannelijke dieren (reuen, katers), omdat zij een smallere urinebuis hebben die sneller verstopt kan raken. Maar ook bij vrouwelijke dieren kan het voorkomen. Het is altijd een spoedgeval.

Oorzaken voor verstopping

Een urinewegobstructie kan door één of meerdere oorzaken ontstaan:

  • Blaasstenen die vastlopen in de plasbuis;
  • Een ‘plug’ ofwel een mix van urinekristallen, cellen en slijm. Dit komt voornamelijk voor bij katers;
  • Tumoren van de blaas en/of plasbuis;
  • Reflex dyssynergie. Dit komt voor bij (vaak intacte) reuen doordat de sluitspier van de plasbuis niet opengaat.

Behandeling

U kunt voor behandeling van een verstopte urinebuis terecht bij de polikliniek Urologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Dit geldt alleen voor honden en katten. Met overige diersoorten kunt u terecht bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

De behandeling van een urinewegobstructie bestaat uit twee onderdelen.
1. De druk wordt meteen van de blaas afgehaald. Dit doen we door het inbrengen van een katheter en als dat niet lukt, door het aanprikken en leegzuigen van de blaas.
2. Wanneer het ergste gevaar voor knappen geweken is wordt de oorzaak van de verstopping behandeld.

Behandeling van plug en blaasstenen

Als de urinebuis verstopt is door een plug of steen wordt eerst geprobeerd om de plug of steen weer in de blaas terug te krijgen, zodat de urinebuis weer vrij komt. Dit proberen we door middel van spoelen. Daarna kan de plug of steen via een operatie worden weggehaald.

Af en toe lukt het niet om de plug of steen terug te spoelen en blijft de urinebuis dus verstopt. In dat geval kan, met een operatie, een nieuwe afvoer uit de blaas gemaakt worden (urethraal stoma).

Sommige stenen ontstaan door verkeerde voeding. Het kan zijn dat de hond of kat na operatie een nieuw (levenslang) dieet krijgt voorgeschreven.

Behandeling van tumoren van de urinewegen

De tumoren, die voorkomen in de urinewegen, zijn vaak kwaadaardig. Het is noodzakelijk om eerst door middel van weefselonderzoek dit vast te stellen.

Als de diagnose is vastgesteld, zijn er meerdere manieren waarop de tumor tijdelijk behandeld kan worden. In eerste instantie zal een katheter nodig zijn om te zorgen dat uw dier kan plassen. De verschillende behandelmethoden die beschikbaar zijn, zijn verwijderen van de tumor (dit kan slechts gedeeltelijk), het locaal behandelen met lichttherapie (fotodynamische therapie) of het wegduwen van de tumor door middel van een stent (metalen uitvouwbare buis). Al deze methodes zijn niet genezend, maar hebben ieder een mogelijkheid tot levensverlenging.

Behandeling van reflex dissynergie

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren doet op dit moment onderzoek naar de beste behandeling van reuen met een reflex dissynergie. Daarvoor worden verschillende medicijnen met elkaar vergeleken. Deze medicijnen zijn allemaal veilig en effectief, maar we zoeken samen met u naar de beste combinatie.