Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Oproep voor onderzoek

Het Universitair Dierenziekenhuis is vergelijkbaar met een universitair medisch centrum voor mensen. Dat betekent dat we niet alleen de meest innovatieve diergeneeskundige zorg bieden, maar daarnaast ook onderzoek doen naar nieuwe behandelmethoden en maatschappelijke vraagstukken.

Onderzoek naar de dagbesteding van paarden

Mensen vullen hun dag met allerlei verschillende activiteiten, maar wat doet een paard eigenlijk de hele dag? Vertel ons hoe een (gemiddelde) dag van uw paard(en) eruitziet en draag bij aan paardenwelzijn in Nederland.

Verzorgt u als particulier of beroepsmatig een of meerdere paarden? Vul dan de enquête in.

Onderzoek naar het wisselpatroon van puppy’s

Bent u baasje van een pasgeboren puppy? Dan kunt u een bijdrage leveren aan ons onderzoek naar de leeftijdsbepaling van puppy’s. Voor het onderzoek vragen wij u om twee keer per week een foto te maken van het gebit van uw hond in de leeftijd van 10 tot 20 weken.

Is uw pup maximaal 10 weken oud en wilt u een bijdrage leveren? Meld u dan aan via dit formulier.

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde doet onderzoek naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de leeftijd waarop bij puppy’s van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten probeert het expertisecentrum een betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd van een pup. Dit kan van grote betekenis zijn bij het tegengaan van import van te jonge puppy’s naar Nederland.