Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Gedragspoli

Op de Gedragspoli worden gedragsproblemen bij paarden behandeld. Onze specialist is gedragsbioloog/klinisch etholoog en buitengewoon lid is van het Europese college European College of Animal Welfare & Behavioural Medicine.

Dankzij haar unieke expertise en de goede samenwerking met specialisten in andere disciplines (inwendige ziekten, heelkunde en voortplanting) kunnen alle aspecten van het gedragsprobleem onderzocht worden en kan een goede diagnose gesteld worden. Uiteindelijk krijgt u een behandelplan dat specifiek op uw paard is afgestemd.

Voorbeelden van gedragsproblemen die regelmatig voorkomen:

  • agressie tegen mensen, paarden of andere dieren
  • angst, onvoorspelbaar schrikachtig gedrag of overige angstproblemen: verlatingsangst, angst in bepaalde situaties zoals bij vuurwerk, vliegtuigen, ballonnen, verkeer etc.
  • stereotiep gedrag – vaak stalondeugden genoemd: kribbebijten, luchtzuigen, weven, boxlopen etc.
  • hoofdschudden
  • automutilatie (paard verwondt zichzelf)
  • problemen in de omgang / op stal of tijdens arbeid, bijvoorbeeld onberekenbaar gedrag, staken, steigeren, bokken, wegrennen, schoppen/schrappen etc.
  • voortplantingsproblemen: verminderd libido, impotentie, niet willen dekken, problemen bij acceptatie van de merrie van haar veulen etc.
  • problematisch hengstengedrag bij hengsten (of ruinen) en extreem hengstigheidsgedrag bij merries
  • problemen bij het in- of uitladen bij de trailer of problemen in de trailer onderweg
  • hyperattachment (het ene paard kan niet zonder het andere paard)

Vaak is er een verband tussen gedragsaandoeningen en lichamelijke problemen, zoals aandoeningen van de gewrichten of het spijsverteringstelsel, of pijn. Alleen door het combineren van gedragstherapeutisch onderzoek en lichamelijk onderzoek kunnen gedragsproblemen goed behandeld worden.

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 1111.

Na het maken van een afspraak

U ontvangt van onze patiëntenadministratie een e-mail met een intakeformulier dat u thuis kunt invullen. Daarin komen zaken aan de orde als het voerschema, de huidige huisvesting, de probleembeschrijving, reeds uitgevoerde onderzoeken, etc. Graag ontvangen wij het ingevulde formulier voorafgaand aan het consult. Instructies omtrent het invullen en terugsturen van het formulier treft u aan in het mailbericht van onze patiëntenadministratie.

Ontvangsttijden

De onderzoeken vinden plaats op woensdag. Bij voorkeur ontvangen we u en uw paard uiterlijk om 12.00 uur. Het onderzoek neemt namelijk vaak veel tijd in beslag (minstens anderhalf tot twee uur). Door tijdig te beginnen kunnen we gemakkelijker de hulp van andere specialisten inroepen, mocht dat nodig zijn. In onderling overleg is het mogelijk van dagen of tijden af te wijken.

Diagnose en behandelplan

Na een gedegen onderzoek van uw paard, waarbij wij graag ook met uw eigen dierenarts overleggen, stellen wij een diagnose. Die baseren we op de achterliggende oorzaken van het probleemgedrag. Bij het onderzoek kijken we daarom niet alleen naar het probleemgedrag van uw paard maar ook naar mogelijke lichamelijke afwijkingen.

Vervolgens bespreken wij met u de prognose en stellen we met u een behandelplan op. Uitvoering van dit plan vindt plaats na uw goedkeuring en met zorgvuldige afstemming met de eigen dierenarts en/of een (gedrags)trainer.

Aanvullend onderzoek

Eventueel vindt er in overleg met de clinici van de betreffende discipline aanvullend diagnostisch onderzoek plaats, zoals bloedafname of het maken van een röntgenfoto of meer geavanceerde vormen van diagnostische beeldvorming.

Als het een probleem van een gereden paard betreft, adviseren we ook een ruiter en eventueel trainer/instructeur mee te nemen. Verder adviseren wij ook het zadel en hoofdstel mee te nemen. Indien nodig adviseren we extern onderzoek door een fysiotherapeut, zadelpasser of andere experts.
Indien nodig kijken we ook naar het beslag en laten we dit aanpassen in onze smederij. Eventueel kunnen medicijnen voorgeschreven worden.