Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Traumatologie (botbreuken en andere diepe verwondingen)

De dierenartsen/specialisten van de afdeling Heelkunde hebben veel ervaring in de behandeling van wonden en botbreuken.

Spoedgeval

Een botbreuk, een open gewricht of een andere ernstige verwonding is doorgaans een spoedgeval en dat betekent dat u altijd op verwijzing van uw eigen dierenarts komt. Uw eigen dierenarts moet namelijk voor transport beoordelen welke maatregelen nodig zijn om het paard veilig te vervoeren. Vaak is een steunverband of een noodspalk noodzakelijk om verergering van het probleem tijdens transport te voorkomen.

Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 1111 (niet bereikbaar tussen 12:00-13:00).

Als uw paard eerder op onze afdeling is behandeld en u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via 030 – 253 1111 (tijdens kantooruren, niet bereikbaar tussen 12:00-13:00) of e-mail ukp@uu.nl. Houd u in dat geval het patiëntnummer bij de hand. Een van onze dierenartsen belt u terug.

Via eigen dierenarts

U komt bij de afdeling Heelkunde voor een paard met trauma doorgaans op verwijzing van uw eigen dierenarts. Deze beschikt over een telefoonnummer waarmee hij onze dienstdoende dierenarts kan bereiken voor overleg en doorsturen van patiënten.

Verzekering

Vaak moeten snel ingrijpende beslissingen worden genomen. Het is daarom verstandig om voor of tijdens transport ook contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij (de meeste maatschappijen hebben een spoedtelefoonnummer) en naast uw paardenpaspoort ook uw verzekeringspapieren mee te brengen (als u die heeft).

Bij aankomst

Bij aankomst parkeert u uw trailer of veewagen op de parkeerplaats. We hebben een ruime parkeerplaats voor trailers en veewagens waar u na uw bezoek ook weer vooruit kunt wegrijden. U meldt zich eerst bij de patiëntenadministratie, terwijl uw paard op de wagen blijft staan, en zegt dat het om een spoedgeval gaat. Buiten kantooruren hangt er naast de ingang een bord waarop precies staat vermeld wat u moet doen.

Uitladen

De dienstdoende dierenarts zal vervolgens direct samen met u naar uw paard op de trailer of in de veewagen gaan kijken en besluiten hoe en waar het paard het beste kan worden uitgeladen. We halen dan samen met u het paard van de wagen en terwijl de dierenarts uw paard onderzoekt, worden uw gegevens en die van uw paard genoteerd en worden ook de gegevens uit uw identificatie en uit het paardenpaspoort overgenomen. Ook moet u een akkoordverklaring tekenen.

Besmettelijke aandoening

Als de kans bestaat dat uw paard een besmettelijke aandoening heeft (wat doorgaans niet het geval zal zijn bij een paard met een botbreuk of open gewricht), mag u uw paard NIET op de parkeerplaats uitladen. Dan rijdt er iemand met u mee naar onze speciale isolatiestallen.

Diagnostische beeldvorming

Vaak zal het paard na een eerste onderzoek meteen naar de afdeling Diagnostische Beeldvorming worden gebracht om door middel van röntgenfoto’s en/of echografie te kijken hoe ernstig de schade is.

Narcose

In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn het paard direct onder narcose te brengen om nader onderzoek uit te kunnen voeren. Voor het toedienen van anesthesie beschikt de Universiteitskliniek voor Paarden over een eigen afdeling Anesthesiologie.

Gips

In andere gevallen zal het paard eerst mogelijk in het gips moeten worden gezet en pas later worden geopereerd, bijvoorbeeld omdat de zwelling eerst moet afnemen.

Plan van aanpak

Na het eerste onderzoek door de coassistenten en onze dierenarts/specialist, bespreekt de dierenarts met u het meest geschikte plan van aanpak:

  • is er al een diagnose of zijn er vervolgonderzoeken nodig
  • moet het paard worden opgenomen
  • welke therapie is het beste
  • en is er misschien een operatie of een poliklinische ingreep nodig, et cetera

Ook kunt u desgewenst een kostenschatting krijgen.

Opname

Mocht het nodig zijn om uw paard op te nemen, wat vaak het geval zal zijn bij botbreuken of ernstige verwondingen, dan hebben wij ruime boxen beschikbaar. Bodembedekking en voeding kunnen vaak aan uw wensen worden aangepast. Er is 24 uur per dag toezicht en verzorging voor uw paard. Wij houden u (telefonisch) op de hoogte over het onderzoek en/of de behandeling van uw dier.

Tijd en aandacht

Een verwijzing naar de afdeling Heelkunde voor een paard met trauma is doorgaans ook voor de eigenaar ingrijpend, want een ongeluk zit in een klein hoekje en een bezoek aan deze afdeling is vrijwel altijd onverwacht. Onze specialisten besteden niet alleen veel aandacht aan de patiënt maar nemen ook de tijd om zorgvuldig met u de toestand van het paard, de diagnose en de kosten en vooruitzichten van een eventuele therapie te bespreken.