Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Wondbehandeling

Paarden, pony’s en ezels met acute wonden kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht bij de afdeling Heelkunde. Onze dierenartsen/specialisten behandelen ook naast acute wonden ook chronische wonden (vaak wonden die moeilijk te genezen zijn).

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

Redenen voor een bezoek aan deze afdeling kunnen zijn:

  • beenwonden
  • buikwonden
  • wonden aan het hoofd/de ogen
  • huid- of vleeswonden
  • chronische slecht-genezende wonden

Zeker bij wonden aan de gewrichten geldt: bij twijfel meteen contact opnemen met uw dierenarts en in overleg zo snel mogelijk komen. Want hoe eerder we met een passende behandeling kunnen beginnen, hoe kleiner de kans op blijvende schade aan het gewricht.

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met onze patiëntadministratie 030 – 253 1111.

Als uw paard eerder op onze afdeling is behandeld en u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via 030 – 253 1111 (tijdens kantooruren) of e-mail ukp@uu.nl. Houd u in dat geval het patiëntnummer bij de hand. Een van onze dierenartsen belt u terug.

Spoedgeval

Spoedgevallen (acute wonden) komen altijd op verwijzing door de eigen dierenarts. Deze kan inschatten of transport veilig is, of dat er eerst thuis nog bepaalde handelingen verricht moeten worden. De eigen dierenarts overlegt in zulke gevallen meestal eerst met ons. Hij of zij beschikt daarvoor over de benodigde contactgegevens. Volgt hieruit dat opname gewenst is, dan kunt u daarna meteen komen. Ondertussen brengen wij alles alvast in gereedheid.

Lees meer over spoedgevallen bij paarden.

Bij aankomst

Bij aankomst meldt u zich bij de patiëntenadministratie. Eén van onze medewerkers zal u daarna direct helpen bij het naar binnen brengen van het paard. In overleg met een van de medewerkers rijdt u afhankelijk van de situatie de trailer zover mogelijk de kliniek in.

Onderzoek en behandeling

Eén van de dierenartsen of coassistenten ontfermt zich dan direct over uw paard. Ondertussen kunt u bij de patiëntenadministratie de inschrijving afronden, terwijl de dierenarts en coassistenten uw dier onderzoeken en zo nodig met de behandeling beginnen.

Geen spoedgeval

Bij niet-spoedeisende gevallen wordt een afspraak gemaakt. Een verwijsbrief van uw dierenarts is niet per se nodig, maar in de praktijk zijn paarden met beenwonden bijna altijd patiënten op verwijzing. Bij open wonden of problemen met botten, pezen en/of gewrichten zal uw eigen dierenarts namelijk een verband moeten aanbrengen zodat transport voor uw dier minder belastend is. Eventueel zal uw dierenarts ook eerst medicatie toedienen of een inschatting willen maken van het eventuele bloedverlies. Wij stellen overleg met uw dierenarts altijd op prijs.

Opname

Driekwart van de wonden die wij zien, zijn wonden aan de benen. In een aantal gevallen gaat het been na behandeling in het gips, ook als het niet gebroken is, want absolute rust in een gips stimuleert een snellere genezing. Uw dier wordt dan bij ons opgenomen, in ieder geval totdat het gips er weer af kan.

Ook wanneer de wond alleen verbonden wordt is een opname vaak nodig. De genezing van de wond kan dan namelijk nauwkeurig gevolgd worden. De opname duurt voor uitgebreide wonden al snel twee weken of meer. Soms kan de nazorg eenvoudig thuis geschieden (in overleg met uw eigen dierenarts).

Narcose

Bij veel ingrepen die wij verrichten is anesthesie (narcose) nodig. Voor het toedienen van narcose beschikt de Universiteitskliniek voor Paarden over een eigen afdeling Anesthesiologie.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u overleggen.