Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Bloedziekten (Hematologie)

Sommige specialisten Inwendige ziekten hebben zich toegelegd op de aandoeningen die te maken hebben met het bloed. Zij onderzoeken en behandelen bij paarden ziekten aan bloedcellen en lymfekliercellen, zoals bloedarmoede, stollingsproblemen, tumoren van de bloedcellen, bloedparasieten en door teken overgebrachte parasitaire infecties zoals piroplasmose (babesiose).

Spoed

Spoedeisende aandoeningen zoals ernstig bloedverlies kunnen direct behandeld worden. De afdeling beschikt over donorpaarden waardoor 24 uur per dag bloedtransfusies gegeven kunnen worden.

Neemt u bij een spoedgeval wel altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Ontvangstdagen

De onderzoeken kunnen in principe op elke dag van de week plaatsvinden. Het merendeel van de patiënten met bloedgerelateerde aandoeningen wordt voor een of meerdere dagen opgenomen voor nader onderzoek. Daarom streven we er naar om deze patiënten aan het begin van de week op te nemen, zodat ze voor het weekend weer naar huis kunnen.

Bij bepaalde patiëntengroepen is een poliklinisch consult ook mogelijk. Uw paard kan dan dezelfde dag weer mee naar huis. Wij proberen hiervan een inschatting te maken aan de telefoon bij het maken van de afspraak.

Onderzoek en behandeling

Het onderzoek zal veelal bestaan uit een klinisch onderzoek, gecombineerd met een bloedonderzoek. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit:

 • een punctie van een lymfeknoop (met een holle naald een heel klein stukje weefsel verwijderen)
 • een beenmergpunctie
 • speciale bloedtesten voor het aantonen van bloedparasieten, bacteriën of virale bloedziekten
 • een echo van buik en borstholte
 • een inspanningsproef
 • endoscopie (kijken in de luchtwegen)

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

 • ernstig bloedverlies waarvoor spoedeisende hulp nodig is
 • herhaald spontaan bloedverlies, bijvoorbeeld uit de neus
 • wat langer nabloeden na prikken door dierenarts of bij verwondingen
 • gemakkelijk ontstaan van bloedingen/onderhuidse zwellingen
 • vergrote lymfeknopen
 • aanhoudende koorts van onbegrepen oorsprong
 • bleke slijmvliezen
 • rasgebonden aangeboren ziekten zoals SCID (severe combined immune deficiency syndrome), Fell pony syndroom, aangeboren afwijkingen in de afweer of aangeboren stollingsafwijkingen
 • vergiftiging met rattengif
 • bloed in de urine
 • gele slijmvliezen
 • afwijkingen in een reeds eerder uitgevoerd bloedonderzoek
 • verminderd uithoudingsvermogen

U kunt ook terecht met al uw vragen over aangeboren/erfelijke aandoeningen met betrekking tot het bloed en het immuunsysteem (afweer).