Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Nieren en Urinewegen

De specialisten van de afdeling Inwendige Ziekten hebben veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van verschillende aandoeningen van de nieren en urinewegen, inclusief de blaas.

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

 • veel plassen en drinken
 • rode/bloederige urine
 • pijn/moeite met plassen
 • vermageren
 • sloomheid
 • koorts

Let op: Problemen aan de nieren en/of urinewegen leiden soms tot acute/spoedeisende klachten. In zo’n geval kunt u met een dergelijke patiënt zeven dagen per week en 24 uur per dag bij ons terecht. Voor spoedgevallen is het echter altijd noodzakelijk dat uw dierenarts tevoren belt en overlegt met de dienstdoende dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Bij niet-acute klachten kunt u zelf een afspraak maken via 030 – 253 1111.

Spoed

Spoedeisende aandoeningen zoals ernstig bloedverlies kunnen direct behandeld worden. De afdeling beschikt over donorpaarden waardoor 24 uur per dag bloedtransfusies gegeven kunnen worden.
Neemt u bij een spoedgeval wel altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Onderzoek en behandeling

De diagnostiek van de nieren en urinewegen zal veelal bestaan uit een combinatie van één of meer van de volgende:

 • bloedonderzoek
 • urine-onderzoek
 • rectaal onderzoek
 • echografisch onderzoek
 • endoscopie

Soms zal het ook mogelijk/nuttig zijn om een biopt (verwijdering van een klein stukje weefsel, bijvoorbeeld van de nier) te nemen voor microscopisch onderzoek.

Soms kan het onderzoek poliklinisch worden afgerond. U neemt uw paard dan weer mee naar huis en u wordt enkele dagen later gebeld over de uitslag (bij ingewikkelde onderzoeken soms na enkele weken). Ook wordt met u een behandeling en eventueel een vervolgtraject besproken. In andere gevallen kan er in overleg met u voor worden gekozen om uw paard enkele dagen bij ons te laten staan.