Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Hartproblemen (Cardiologie)

De dierenartsen/specialisten van de afdeling Inwendige Ziekten hebben veel ervaring met hartaandoeningen bij paarden, pony’s en ezels.

Spoed

Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Ontvangstdagen

De onderzoeken vinden in principe plaats op vrijdagochtend. In overleg kan ook op een andere dag een afspraak worden gemaakt.

Voor het onderzoek

Het is zaak tevoren aan de patiëntenadministratie te vragen of zij met de specialist willen overleggen of er bij uw paard ook onderzoek tijdens arbeid nodig is (zoals bij bepaalde soorten bijgeluiden of hartritmestoornissen). Hiervoor moet namelijk extra tijd worden ingepland en voor beide partijen is dit prettig om vooraf te weten.

Lichamelijk onderzoek

Onze dierenartsen/specialisten zullen uw paard eerst klinisch onderzoeken. Daarna kan een inschatting worden gemaakt van de ernst van de bevindingen. Samen met u wordt overlegd welke testen nodig zijn om meer details te weten te komen om een goede behandeling of prognose vast te stellen.

Onderzoek na of tijdens arbeid

Naast een grondig lichamelijk onderzoek maakt onderzoek na of tijdens arbeid deel uit van het onderzoek. Een mogelijkheid is dat er naar het hartritme gekeken moet worden tijdens arbeid (ECG tijdens arbeid). Het kan ook zijn dat het hartritme van uw paard gedurende 24 uur op stal moet worden gevolgd (24-uurs ECG). In het laatste geval wordt uw paard, uiteraard na overleg met u, ook opgenomen.

Afhankelijk van de aandoening wordt een ECG (hartfilmpje) of een echo van het hart gemaakt. Een ECG wordt gemaakt door de internisten en een hartecho door de specialisten van de afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Prognose/behandelplan

Alle verkregen informatie wordt door een specialist beoordeeld. Een concreet advies, de prognose en/of een behandelplan wordt vervolgens met u doorgenomen en samen bepalen we dan de vervolgstappen.

Opname

Soms blijkt na het eerste onderzoek dat het paard voor een goede behandeling moet worden opgenomen. Soms moet dit onmiddellijk en in andere gevallen wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Atriumfibrillatie

Behandeling van atriumfibrillatie (een bepaald soort hartritmestoornis) moet plaatsvinden op werkdagen. Dit in verband met het gebruik maken van laboratoria in het UMC. In deze gevallen is het daarom van groot belang dat u uw paard altijd op maandag brengt en dat de behandeling uiterlijk op dinsdagmorgen vroeg start.

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

Redenen voor een bezoek aan deze afdeling kunnen zijn:

  • er is een bijgeluid gehoord op het hart tijdens een onderzoek door de eigen dierenarts
  • hartritmestoornis vastgesteld door de eigen dierenarts waarvan de betekenis onduidelijk is
  • hartritmestoornis vastgesteld door de eigen dierenarts en interesse in eventuele behandeling
  • verminderd presteren waarbij aan het hart als oorzaak wordt gedacht
  • hoesten zonder afwijkingen van de luchtwegen
  • vocht onder de buik en sloomheid