Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Klinieken en centra

Huidziekten (Dermatologie)

De dierenartsen/specialisten van de afdeling Inwendige Ziekten hebben veel ervaring met huidaandoeningen bij paarden. De Universiteitskliniek voor Paarden doet onderzoek naar huidproblemen en heeft op dit gebied een goede (inter)nationale reputatie opgebouwd.

Huidproblemen worden bij paarden tot de inwendige ziekten gerekend. Enkele van onze specialisten Inwendige Ziekten Paard hebben zich binnen hun specialisme verder toegelegd op huidaandoeningen.

De onderzoeken vinden iedere woensdag plaats van 10:00 tot 12:00 uur. Wanneer u op woensdag echt niet kunt, is het altijd mogelijk om in overleg op een ander moment te komen.

Spoed

Spoedgevallen die een huidprobleem betreffen komen slechts zelden voor, maar zo nodig kunt u met een dergelijke patiënt ook zeven dagen per week en 24 uur per dag bij ons terecht. Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Onderzoek en behandeling

Vaak kan een verdere diagnostiek, zoals een huidafkrabsel of een huidbiopt (het verwijderen van een klein stukje huid), direct poliklinisch worden gedaan. U neemt uw paard dan weer mee naar huis en wordt enkele dagen later gebeld over de uitslag (bij ingewikkelde onderzoeken soms na enkele weken). Ook bespreken we met u een behandeling en eventueel een vervolgtraject.
In andere gevallen kan er in overleg met u voor worden gekozen om uw paard enige tijd bij ons te laten staan. Dat kan variëren van enkele dagen tot enkele weken (met name bij allergie).

Waarvoor kunt u met uw paard bij ons terecht?

Redenen voor een bezoek aan deze afdeling kunnen zijn:

  • jeuk
  • afwijkende huidplekken
  • (onderhuidse)bulten (hard, zacht, snel ontstaan, langzaam groeiend)
  • haarverlies
  • pigmentverlies
  • pijn bij aanraken
  • open plekken
  • mok
  • nieuwvormingen (tumoren)
  • allerlei huidproblemen die niet over willen gaan

Lees meer over veelvoorkomende huidaandoeningen, onze onderzoeken en behandelwijzen.